Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

7. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.07.2016  jako řádné
číslo usnesení 7/2/2016
 
Předkladatel: Endal Josef, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic

Memorandum o spolupráci - žádost o prodej pozemků bývalého areálu Caravancamp v k.ú. Motol od vlastníka staveb - LALASA, s.r.o.

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Odkládá
1.

souhlasit s uzavřením Memoranda o spolupráci dle přílohy mezi MČ Praha 5 a společnosti LALASA, s.r.o., se sídlem Praha 5, Nad Hliníkem 1202/2, IČ 27367312 týkající se využití a nakládání s pozemky parc.č. 386/5 o výměře 15.710 m2, 386/6  o výměře 578 m2 (zastavěného stavbou č.p. 279) a 386/17 o výměře 17 m2 (zastavěného stavbou bez č.p.) a části pozemku parc.č. 386/1 o výměře cca 4.395 m2 vše v k.ú. Motol

			Výbor majetku a investic ukládá Ing.Pavlu Richterovi:
1. upravit předkládané memorandum dle připomínek jednotlivých členů výboru zaslaných emailem.

2. Informovat o jednání s Občanským sdružením Golf Club Praha o výpovědi současné nájemní smlouvy.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasyMČ Praha 5 jedná se společností LALASA, spol. s.r.o. o spolupráci na rozvoji území v k.ú. Motol - areálu bývalého Caravancampu při ul. Plzeňská.
Jedná se o pozemky parc.č. 386/5 o výměře 15.710 m2, parc.č. 386/6 o výměře 578 m2 (zastavěného stavbou č.p. 279 ve vlastnictví společnosti Lalasa,s.r.o.), parc.č. 386/15 o výměře 80 m2 (zast. stavbou bez č.p. ve vlastnictví společnosti Lalasa,s.r.o. ? pozemek vlastní hl.m.Praha a není svěřen MČ P5), parc.č. 386/17 o výměře 17 m2 (zast. částí budovy bez č.p.) a část pozemku parc.č. 386/1 o výměře cca  4.395 m2 vše v k.ú. Motol. 
Společnost LALASA, spol. s r.o. odkoupila stavby na  pozemcích parc.č. 386/6 (budova č.p. 279), 386/15 a 386/17 (budova bez č.p.) v k.ú. Motol od původního vlastníka a provozovatele Caravancampu USK Praha v roce 2012. 

Pozemky parc.č. 386/5, 386/6 a 386/17 a 386/1 v k.ú. Motol jsou svěřeny MČ Praha 5. 

MČ Praha 5 se společností LALASA, spol. s r.o. projednala společný postup na rozvoji daného areálu. Výsledkem tohoto jednání je předložený návrh Memoranda o spolupráci zpracovaný společností LALASA, s.r.o. 		


					
Vytisknout