Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

17. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 10.12.2015  jako řádné
číslo usnesení 17/6/2015
 
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Žádost o prodej pozemku parc.č 99 jehož součástí je stavba domu č.p. 83 - Zahradníčkova 54 a pozemky parc.č. 100/1, 100/2,

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

nesouhlasit se záměrem prodeje id. 1/3 pozemku parc.č. 99 jehož součástí je stavba domu č.p. 83 Zahradníčkova 54 a souvisejících pozemků parc.č. 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 vše v k.ú. Motol spoluvlastníku společnosti MEREEN, s.r.o. se sídlem Praha 4, V Horkách 1389/11 do doby rozhodnutí dovolacího soudu

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy		


			MČ Praha 5 obdržela žádost spoluvlastníka - společnosti MEREEN, s.r.o., se sídlem Praha 4, V Horkách 1389/11, IČ 03442276  - o prodej id. 1/3 (id. 6/18) pozemku parc.č. 99 jehož součástí je stavba č.p. 83, Zahradníčkova 54 a souvisejících pozemků parc.č. 100/1, 100/2, 100/3, 100/4 vše v k.ú. Motol. 
V návaznosti na sdělení právního oddělení, které doporučilo vyčkat s prodejem spoluvlastnického podílu do rozhodnutí dovolacího soudu, vyjadřuje VMI nesouhlas s prodejem.		
Vytisknout