Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

17. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 10.12.2015  jako řádné
číslo usnesení 17/4/2015
 
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Žádost o prodej nebytového prostoru ve dvoře domu č.p. 434 Malátova 11 a pozemku parc.č. 118/2 v k.ú. Smíchov nájemci nebytového prostoru a vlastníkovi stavby bez č.p. stojící na pozemku parcč. 118/2 v k.ú. Smíchov

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Odkládá
1.

a) záměr prodeje nebytového prostoru č. 434/904 o velikosti 36,2 m2 včetně podílu na společných částech domu Malátova 434/11 a zastavěném pozemku parc.č. 118/1 v k.ú. Smíchov - id. 362/7605
b)  záměr prodeje celého pozemku parc.č. 118/2 v k.ú. Smíchov,


vše za cenu dle znaleckého posudku na cenu obvyklou celkem 650 000 Kč nájemci nebytového prostoru č. 434/904 a vlastníkům stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 118/2 vše v k.ú. Smíchov, ... v rámci privatizace domu

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy		


			MČ Praha 5 obdržela žádost o prodej nebytového prostoru č. 434/904 s podílem na společných částech domu a na pozemku parc.č. 118/1 (id. podíl 362/7605) a o prodej pozemku parc.č. 118/2 v k.ú. Smíchov. Pozemek parc.č. 118/2 v k.ú. Smíchov je zastavěn stavbou ve vlastnictví žadatele.
Výbor uvedený materiál odkládá z důvodu prověření koncepce prodeje nebytových prostor.

		
Vytisknout