Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

17. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 10.12.2015  jako řádné
číslo usnesení 17/3/2015
 
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Žádost Českého svazu cyklistiky o změnu termínu splátky části kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy č. 0011/ZOBP/13

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

souhlasit


a) se změnou termínu splatnosti části kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy č. 0011/ZOBP/13 z 20.12.2013 uzavřené mezi Českým svazem cyklistiky Praha a MČ Praha 5 z data splatnosti 31.3.2016 a 31.3.2017 na 31.5.2016 a 31.5.2017


b) s uzavřením dodatku ke kupní smlouvě, kterým se upravuje čl. III kupní smlouvy dle výše uvedené odstavce

II.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit s neuplatněním smluvní pokuty dle článku VIII.odst. 6 kupní smlouvy v případě, že Český svaz cyklistiky bude v prodlení s úhradou části kupní ceny dle článku III. kupní smlouvy ve lhůtě kratší než 60dní.


Úrok z prodlení dle článku III. odstavce 5 zůstává v platnosti

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy		


			MČ Praha 5 obdržela žádost Českého svazu cyklistiky Praha, se sídlem Praha 5, Nad Hliníkem 1186/4 o změnu termínu splátek kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy. Důvodem žádosti o úpravu termínu splátek jsou problémy s cash flow, neboť příjmy od obchodních partnerů přicházejí na začátku II. čtvrtletí toho kterého roku.
Vzhledem k tomu, že odsouhlasením změny termínu splatnosti by mohl do budoucna vzniknout precedent, výbor navrhl jinou formu usnesení. 


		
Vytisknout