Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

17. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 10.12.2015  jako řádné
číslo usnesení 17/2/2015
 
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Prodej zastavěného pozemku parc.č. 374/45 a části pozemku parc.č. 374/50 dle GP parc.č. 374/135 vše v k.ú. Motol

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

usnesení č. 8/2/2015 z 19.5.2015 a

II.
Odkládá
1.

schválení prodeje pozemku parc.č. 374/45 o výměře 108 m2 a části pozemku parc. č. 374/50 dle GP parc. č. 374/135 o výměře 65 m2 v k. ú. Motol, vlastníkovi stavby bez č. p. ... za cenu dle platné cenové mapy 7.190 Kč/m2, tj. celkem 1 243 870 Kč  s podmínkou vybudování chodníku na části pozemku parc. č. 374/50 v k. ú. Motol dle požadavku odboru dopravy ÚMČ Praha 5

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy		


			odešel pan Herold

MČ Praha 5 řeší žádost vlastníka bývalé trafostanice stojící na pozemku parc.č. 374/45 v k.ú. Motol o prodej tohoto pozemku a části pozemku parc.č. 374/50 souvisejícího se stavbou. 
Část pozemku parc.č. 374/50 v k.ú. Motol mají připlocenou k zahradě parc.č. 374/6 v k.ú. Motol vlastníci přilehlého domu čp. 264 k.ú. Motol bez právního důvodu
Na jednání výboru byl přítomen vlastník projednávané nemovitosti a vlastník bytu v dané lokalitě. Na základě probíhající diskuze členové výboru rozhodli, že uvedený materiál odloží s tím, že Odbor majetku a investic požádá Odbor územního rozvoje o vyjádření jednak k parametrům případné přestavby trafostanice na bytový dům a dále k případnému využití stavby na pozemku ve svěřené správě MČ Praha 5 pro účely naší městské části.Členové výboru provedou místní šetření.


		
Vytisknout