Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

17. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 10.12.2015  jako řádné
číslo usnesení 17/11/2015
 
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Žádost o prodej pozemku parc.č. 2018/1 v k.ú. Hlubočepy od vlastníka souvisejících nemovitostí

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

souhlasit se záměrem prodeje pozemku parc.č. 2018/1 v k.ú. Hlubočepy o výměře 237 m2 vlastníkovi souvisejících nemovitostí RETINVEST-AB, s.r.o., se sídlem Praha 7 - Bubeneč, U studánky 253/27, PSČ 17000, IČ 25774522 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2015 tj. 6 480 Kč/m2 celkem 1 535 760 Kč

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy		


			MČ Praha 5 obdržela žádost o prodej pozemku parc.č. 2018/1 (zahrada) v k.ú. Hlubočepy o výměře 237 m2  od společnosti RETINVEST – AB, s.r.o. se sídlem Praha 7, U studánky 253/27, IČ 25774522

Uvedený pozemek tvoří zeleň v zástavbě, je zatravněn a v katastru nemovitostí je veden jako zahrada. Připlocen k pozemku parc.č. 2014 v k.ú. Hlubočepy byl při výstavbě komunikace K Barrandovu v 70.-80. letech 20.stol. 

Výbor majetku doporučil souhlasit s prodejem za cenu uvedenou v usnesení.		
Vytisknout