Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

17. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 10.12.2015  jako řádné
číslo usnesení 17/7/2015
 
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Zrušení prodeje pozemku parc.č. 515/1 v k.ú. Hlubočepy jehož součástí je budova č.p. 241, Na Zlíchově 7

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

zrušit usnesení RMČ č. 2/54/2005 z 18.1.2005 týkající se souhlasu s prodejem domu č.p. 241 v k.ú. Hlubočepy Na Zlíchově 7 s pozemkem parc.č. 515/1 v k.ú. Hlubočepy právnické osobě složené z oprávněných nájemců bytů


 

2.

souhlasit se zrušením usnesení ZMČ č. 20/26/2005 z 17.2.2005 týkající se schválení prodeje domu č.p. 241, Na Zlíchově 7 s pozemkem parc.č. 515/1 v k.ú. Hlubočepy právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců bytů

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy		


			MČ Praha 5 usnesením RMČ č. 2/54/2005 z 18.1.2005 souhlasila s prodejem domu č.p. 241 v k.ú. Hlubočepy, Na Zlíchově 7 dle tehdy platných Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty. Následně byl prodej schválen ZMČ Prahy 5 č. 20/26/2005 z 17.2.2005 za cenu 1 873 172 Kč.
Vzhledem k tomu, že uběhla již dlouhá doba od rozhodnutí ZMČ a MČ musí s majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře, bylo rozhodnuto o aktualizaci kupní ceny. Novým znaleckým posudkem byla nemovitost oceněna na 9 581 500 Kč. Tato nová cena byla písemně sdělena  SSP-Zlíchov, s.r.o.  Zájem o prodej nebyl ze strany společnosti písemně potvrzen.    
Původní usnesení je proto nutno zrušit.		
Vytisknout