Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

17. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 10.12.2015  jako řádné
číslo usnesení 17/9/2015
 
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Žádost o prodej pozemku parc.č. 1287 k.ú. Hlubočepy

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

žádosti o prodej pozemku parc.č. 1287 v k.ú. Hlubočepy od vlastníků sousedních nemovitostí, a to ...

II.
Doporučuje RMČ
1.

schválit záměr prodeje pozemu parc.č, 1287 o výměře 164 m2 v k.ú. Hlubočepy výběrovým řízením nejvyšší nabídce s minimální cenou dle znaleckého posudku 216 000 Kč

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy		


			MČ Praha 5 obdržela žádost zástupkyně Společenství vlastníků jednotek pro dům K Dalejím 89/2, IČO: 75043564 o prodej pozemku parc.č. 1287, který sousedí s pozemkem parc.č. 1285 s domem č.p. 89 v k.ú. Hlubočepy. Záměrem žadatele je využívat pozemek jako zahradu.
Dále MČ Praha 5 obdržela žádost vlastníka souvisejících nemovitostí pozemku parc.č. 1286 s domem č.p. 51 v k.ú. Hlubočepy.
Výbor majetku a investic vzal tyto nabídky na vědomí, pozemek bude na základě výběrového řízení nabídnut k odkupu za nejvyšší nabídku.		
Vytisknout