Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

9. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 28.05.2015  jako mimořádné
číslo usnesení 9/1/2015
 
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 474 Janáčkovo nábř. 45, k. ú. Smíchov a v domě č. p. 782 Arbesovo nám. č. o. 13, k. ú. Smíchov, s věcným břemenem užívání pro Půdní byty Smíchov, družstvo

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

ZMČ schválit prodej bytových jednotek s věcným břemenem užívání pro Půdní byty Smíchov, družstvo, včetně podílu na společných částech budovy č. p. 474 a zastavěném pozemku parcel. č. 214 , k. ú. Smíchov, nájemcům družstva Půdní byty Smíchov, kteří přijali nabídku MČ P5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem, bez slev a předkupního práva takto:bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 2. 7. 2014
datum akceptace nabídky: 8. 10. 2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 664/14848
velikost bytu:  3+1  66,4 m2
kupující: ... celková kupní cena: 398.400  Kč  

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 2. 7. 2014
datum akceptace nabídky: 18.12. 2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 1012/14848
velikost bytu: 4+1 101,2 m2
kupující: ...
celková kupní cena: 607.200 Kč

2.

ZMČ schválit prodej bytové jednotky s věcným břemenem užívání pro Půdní byty Smíchov, družstvo, včetně podílu na společných částech budovy č. p. 782, zastavěném pozemku parcel. č. 145 a souvisejícím pozemku parcel. č. 146, vše k. ú. Smíchov, nájemci družstva Půdní byty Smíchov, který přijal nabídku MČ P5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem, bez slev a předkupního práva takto:bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 13.8. 2014
datum akceptace nabídky: 29.9.2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 440/8652
velikost bytu:  1+1  44 m2
kupující: ... celková kupní cena: 264.000 Kč  

  

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy		


					
Vytisknout