Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

9. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 28.05.2015  jako mimořádné
číslo usnesení 9/2/2015
 
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Prodej bytových jednotek ve svěřené správě MČ Praha 5

č. p. 782 Arbesovo nám.č.o. 13, k.ú. Smíchov
č. p. 889 Zborovská č. o. 46, k.ú. Smíchov
č. p. 281 Štefánikova č.o. 4, k.ú. Smíchov
č.p. 250 Štefánikova č.o. 6, k.ú. Smíchov
č. p. 474 Janáčkovo nábř. č.o.45, k.ú. Smíchov
č. p. 590, Stroupežnického č.o. 22, k.ú. Smíchov
č. p. 802 nám. 14. října č.o. 11, k.ú.Smíchov
č. p. 456 Pod Školou č.o. 3, k. ú. Košíře
č. p. 967 Musílkova č.o. 2 , k. ú. Košíře
č. p. 150 U Malvazinky č.o. 24 k.ú. Smíchov
č. p. 264 Křížová č.o. 43, k.ú.Smíchov
č. p. 2518, Holubova č.o. 2, k. ú. Smíchov

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Nepřijalo návrh usnesení
1.

Doporučit ZMČ schválit prodeje bytových jednotek,  včetně podílu na společných částech domu č. p. 782 Arbesovo náměstí č. o. 13 a pozemcích parc. č. 145 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 146 (zahrada), k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům ,dle Zásad pro prodej bytů  schválených ZMČ P5, kteří přijali nabídku MČ P5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem takto:

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 1. 7. 2014
datum akceptace nabídky: 24. 10. 2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 388/8652
velikost bytu:  1+1  38,8 m2
kupující: ... celková kupní cena: 739.200 Kč  

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 4 7. 2014
datum akceptace nabídky: 5.11. 2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 525/8652
velikost bytu: 2+kk 52,5 m2
kupující: ... celková kupní cena: 997.500,- Kč2.

Doporučit ZMČ schválit  prodej bytové jednotky v  domě č. p. 889 Zborovská č. o. 46, k. ú. Smíchov, včetně podílu na společných částech domu č. p. 889, pozemku parc. č. 220 (zastavěná plocha a nádvoří), k. ú. Smíchov, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu  dle Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5,který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 8.1.2014
datum akceptace nabídky: 19.6.2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 1047/16134
velikost bytu: 3+1   104,7m2
kupující: ... celková kupní cena: 2.041.650 Kč

3.

Doporučit ZMČ schválit  prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu č.p. 281 a podílu na pozemku parc.č. 298 (zastavěná plocha a nádvoří) , k. ú. Smíchov,dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5  oprávněnému nájemci bytu, který přijal nabídku MČ P5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem takto:bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 17.2.2014
datum akceptace nabídky: 5.8. 2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 354/9134
velikost bytu:  1+kk   35,4 m2
kupující: ... celková kupní cena: 609.500 Kč  

4.

Doporučit ZMČ schválit  prodej  bytové jednotky včetně podílu na spol. částech budovy č. p. 250, pozemku parc. č. 290 (zastavěná plocha) a pozemku parc.č. 292/1 (ostatní plocha), vše k. ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5  oprávněným nájemcům , kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se  schváleným záměrem prodeje takto:


bytová jednotka č. ... datum převzetí závazné nabídky: 26.9.2014
datum akceptace nabídky: 1.10.2014
velikost podílu na spol. částech budovy a pozemků:1676/11426
velikost bytu: 4+1 167,6 m2
kupující: ... celková kupní cena: 2.849.200 Kč


 


ZMČ schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy pro uznání slevy z kupní ceny dle Zásad o období od akceptace nabídky do schválení prodeje ZMČ Praha 5

5.

Doporučit ZMČ schválit prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu č. p. 474 Janáčkovo nábřeží č. o. 45 a podílu na pozemku parc. č. 214 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 oprávněným nájemcům bytu, kteří přijali nabídku MČ P5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem takto:

bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 27.10. 2014
datum akceptace nabídky: 17. 12. 2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 1285/14848
velikost bytu:  3+1  128,5 m2
kupující: ... celková kupní cena: 3.084.000 Kč  


prodloužení termínu podpisu kupní smlouvvy pro uznání slevy z kupní ceny dle Zásad ...o období od akceptace nabídky do schválení prodeje ZMČ Praha 5

6.

Doporučit ZMČ schválit prodej bytové jednotky v budově č. p. 590, Stroupežnického 22, včetně podílu na společných částech domu č. p. 590 a pozemku parc. č. 2948/2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje, dle Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5 takto:

bytová jednotka č. ... datum převzetí závazné nabídky: 27. 10. 2014
datum přijetí nabídky: 29. 10. 2014
velikost bytu: 2+1 64 m2
velikost podílu na společných částech domu a pozemku: 640/9841
kupující: ... celková kupní cena: 1.162.400 Kč

7.

Doporučit ZMČ schválit  prodej bytové  jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 802 nám. 14. října č.o. 11 a podílu na pozemku parc. č. 286 (zastavěná plocha a nádvoří) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5  oprávněným nájemcům bytu ,kteří přijali nabídku MČ P5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem takto:


bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 10. 9. 2014
datum akceptace nabídky: 5.11. 2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 1237/9987
velikost bytu: 4+1 123,7 m2
kupující: ... celková kupní cena: 2.170.750 Kč


 


ZMČ schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy pro uznání slevy z kupní ceny dle Zásad o období od akceptace nabídky do schválení prodeje ZMČ Praha 5

8.

Doporučit ZMČ schválit prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu č. p. 456, pozemku parc. č. 528 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 529 (zahrada) vše k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se  schváleným záměrem prodeje, dle Zásad prodeje bytů Městské části Praha 5 takto:

bytová jednotka č. ... datum převzetí závazné nabídky: 16. 10. 2014
datum přijetí nabídky: 5. 11. 2014
velikost bytu: 1+1 44,80 m2
velikost podílu na společných částech domu a pozemcích: 448/6126
kupující: ... celková kupní cena: 808.400 Kč


 


ZMČ schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy pro uznání slevy z kupní ceny dle Zásad o období od akceptace nabídky do schválení prodeje ZMČ Praha 5

9.

Doporučit ZMČ schválit prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy č. p. 965, 966, 967 Pod Školou 2, 4 a Musílkova 2 a pozemků parc. č. 49/7, 49/8, 49/9 (zastavěná plocha a nádvoří) vše k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci, který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje, dle Zásad prodeje bytů Městské části Praha 5 takto:

bytová jednotka č. ... datum převzetí závazné nabídky: 8. 10. 2014
datum přijetí nabídky: 23. 10. 2014
velikost bytu: 2+1 49,10 m2
velikost podílu na společných částech domu a pozemcích: 491/35100
kupující: ... celková kupní cena: 689. 400 Kč


 


ZMČ schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy pro uznání slevy z kupní ceny dle Zásad o období od akceptace nabídky do schválení prodeje ZMČ Praha 5

10.

Doporučit ZMČ schválit  prodej bytové jednotky 150/1 v domě č. p. 150, U Malvazinky 24, včetně podílu na společných částech domu č. p. 150, pozemku parc. č. 1811/2 (zastavěná plocha a nádvoří) a  pozemku parcel. č. 1811/1  (zahrada), vše k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci který přijal nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje dle Zásad pro prodej bytů Městské části Praha 5 takto:

bytová jednotka č. ... datum převzetí závazné nabídky: 7. 9. 2014
datum akceptace nabídky: 8. 10. 2014
velikost podílu na spol. částech domu a zast. pozemku: 38/390
velikost podílu na souvisejícím pozemku 1/5
velikost bytu: 1+1 38,04 m2
kupující: ... celková kupní cena: 696. 960 Kč


 


ZMČ schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy pro uznání slevy z kupní ceny dle Zásad o období od akceptace nabídky do schválení prodeje ZMČ Praha 5

11.

Doporučit ZMČ schválit  prodeje bytových jednotek, včetně podílů na společných částech pozemku parc. č. 1213 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 264 Křížová č.o. 43, vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k. ú. Smíchov dle Zásad pro prodej bytů oprávněným nájemcům bytu, kteří přijali nabídku MČ P5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem  prodeje takto:


jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 21.11.2014
datum akceptace nabídky: 4.12. 2014
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 329/11145
podlahová plocha bytu: 32,9 m2
kupující: ... celková kupní cena: 602.000 Kč


 


jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 13.11.2014
datum akceptace nabídky: 29.12. 2014
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 794/11145
podlahová plocha bytu: 79,4 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1.536.000 Kč

jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 26.11.2014
datum akceptace nabídky: 5.1. 2015
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 501/11145
podlahová plocha bytu: 50,1 m2
kupující: ... celková kupní cena: 869.000 Kč

jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 14.11.2014
datum akceptace nabídky: 29.12. 2014
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 251/11145
podlahová plocha bytu: 25,1 m2
kupující: ... celková kupní cena: 484.000 Kč


 


jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 14.11.2014
datum akceptace nabídky: 19.11. 2014
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 336/11145
podlahová plocha bytu:  33,6 m2
kupující: ... celková kupní cena: 648.000  Kč

jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 12.11.2014
datum akceptace nabídky: 15.12. 2014
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 509/11145
podlahová plocha bytu: 50,9 m2
kupující: ... celková kupní cena: 982.000 Kč

jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 21.11.2014
datum akceptace nabídky: 10.12. 2014
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 258/11145
podlahová plocha bytu: 25,8 m2
kupující: ... celková kupní cena: 497.000 Kč

jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 20.11.2014
datum akceptace nabídky: 15.4.2015
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 824/11145
podlahová plocha bytu: 82,4 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1.516.000 Kč

jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 8.12..2014
datum akceptace nabídky: 19.11. 2015
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 347/11145
podlahová plocha bytu: 34,7 m2
kupující: ... celková kupní cena: 669.000,- Kč


jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 14.11.2014
datum akceptace nabídky: 19.11. 2014
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 501/11145
podlahová plocha bytu: 50,1 m2
kupující: ... celková kupní cena: 918.000,- Kč


jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 1.12.2014
datum akceptace nabídky: 4.2. 2015
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 553/11145
podlahová plocha bytu: 55,3 m2
kupující: ... celková kupní cena: 1.090.000 Kč


jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 13.11.2014
datum akceptace nabídky: 26.11. 2014
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 438/11145
podlahová plocha bytu: 43,8 m2
kupující: ... celková kupní cena: 856.000,- KčZMČ schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy pro uznání slevy z kupní ceny dle Zásad o období od akceptace nabídky do schválení prodeje ZMČ Praha 5

12.

Doporučit ZMČ schválit prodeje bytových jednotek, včetně podílů na společných částech pozemku parc. č. 1319 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je budova č.p. 2518 Holubova č.o. 2, vymezených prohlášením vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, vše k. ú. Smíchov oprávněným nájemcům bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5, kteří přijali nabídku MČ Praha 5 na odkoupení v souladu se schváleným záměrem prodeje takto:


 


jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 24.11.2014
datum akceptace nabídky: 3.12. 2014
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 275/5266
podlahová plocha bytu:  27,5 m2
kupující: ... celková kupní cena: 467.000 Kč

jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 24.11.2014
datum akceptace nabídky: 14.1.2015
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 220/5266
podlahová plocha bytu: 22 m2
kupující: ... celková kupní cena: 374.000 Kč

jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 27.11.2014
datum akceptace nabídky: 10.12. 2014
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 345/5266
podlahová plocha bytu: 34,5 m2
kupující: ... celková kupní cena: 586.000 Kč


jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 19.11.2014
datum akceptace nabídky: 26.11. 2014
spoluvlastnický podíl na společných částech o velikosti: 472/5266
podlahová plocha bytu: 47,2 m2
kupující: ... celková kupní cena: 802.000,- Kč


ZMČ schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy pro uznání slevy z kupní ceny dle Zásad o období od akceptace nabídky do schválení prodeje ZMČ Praha 5


 


ZMČ schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy pro uznání slevy z kupní ceny dle Zásad o období od akceptace nabídky do schválení prodeje ZMČ Praha 5


 

			Usnesení nebylo přijato   1/5/0 hlasy		


					
Vytisknout