Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

8. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 19.05.2015  jako řádné
číslo usnesení 8/4/2015
 
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Záměr prodeje podílu 3/5 domu č. p. 451 Na Valentince 5, k. ú. Smíchov

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

schválit záměr prodeje id. 3/5 nemovitostí pozemku parcel. č. 535, jehož součástí je stavba čp. 451, bytový dům, Na Valentince 5, k. ú. Smíchov, formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.


 

II.
Doporučuje RMČ
1.

schválit podmínky výběrového řízení:
- minimální kupní cena 12 000 000,- Kč
- složení kauce ve výši 600 000,- Kč
- podpis zájemcem kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů od schválení prodeje ZMČ Praha 5
- uhrazení kupní ceny ve lhůtě 30 dnů od podpisu kupní smlouvy


 

III.
Doporučuje RMČ
1.

schválit


komisi pro otvírání obálek s nabídkami na odkoupení podílu 3/5 nemovitostí formou výběrového řízení obálkovou metodou ve složení:
Ing. Pavel Richter - radní MČ Praha 5
Ing. Jiří Šlachta - vedoucí odboru majetku a investic
Zina Porkertová - vedoucí oddělení prodeje nemovitostí a privatizace MČ Praha 5


Pavel Chramosta - předseda Výboru majetku a investic


Ing. Uchytilová - členka zastupitelstva


 náhradníci:
Bc. Lukáš Herold - člen zastupitelstva
Jitka Hůlová - referentka odboru majetku a investic


PhDr.Marie Sternová Ph.D. - členka zastupitelstva


Ing.Karel Klíma - člen zastupitelstva


Viktor Čahoj - radní MČ Praha 5

			Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy		


					
Vytisknout