Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

7. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 05.05.2015  jako řádné
číslo usnesení 7/7/2015
 
Předkladatel: Chramosta Pavel, člen zastupitelstva a předseda Výboru majetku a investic ZMČ Praha 5

Žádost o pronájem nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5

Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Nepřijala návrh usnesení
1.

schválit / neschválit záměr pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, Praha 5 umístěného na pozemku parc. č. 2921, k. ú. Smíchov žadateli: BER ŽIVOT SPORTOVNĚ, IČ 02268051 za účelem vybudování a provozování kreativního prostoru a kavárny (galerie, knihovna, workshopy, doplňkový prodej) za nájemné ve výši 1,- Kč ročně na dobu určitou ..... let, za podmínky provedení rekonstrukce budovy, vlastním nákladem, bez možnosti kompenzace ze strany MČ Praha 5.

			Odešel pan Herold		


			Výbor nebyl usnášeníschopný - stávající členové výboru přijali obecně projekt  kladně, materiál bude předložen Radě městké části Praha 5 k projednání		
Vytisknout