11. zasedání VD ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.10.2015  jako řádné
číslo usnesení 11/5/2015
 
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Vjezd do areálu Sokola I. Smíchov - informace o průběhu jednání.

Zápisy VD ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Nedoporučuje
1.

realizaci přístupové cesty k Bráně borců, přes zelenou plochu (parčík) s dopravním napojením do křižovatky ulic U Mrázovky a pěší spojky Věneček.

II.
Doporučuje
1.

řešit parkování návštěvníků sportovního areálu Sokol I - Smíchov uvnitř areálu, na vlastních pozemcích a příjezd na parkoviště řešit koncepčně v rámci humanizace celého dopravního prostoru křižovatky U Mrázovky, U Blaženky, Nad Bertramkou a dále požadovat od Sokol I - Smíchov, aby se finančně podílela na humanizaci  výše uvedeného prostoru.

			Usnesení I. a II. bylo schváleno 8/0/0 hlasy