11. zasedání VD ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.10.2015  jako řádné
číslo usnesení 11/2/2015
 
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 10. zasedání Výboru dopravy konaného dne 09.09. 2015.

Zápisy VD ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis 10. zasedání Výboru dopravy konaného dne 09.09. 2015.

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy