Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor dopravy šipka doprava Zápisy VD ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

4. zasedání VD ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 11.03.2015  jako řádné
číslo usnesení 4/7/2015
 
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Problematika komunikace Na Pomezí.

Zápisy VD ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

radnímu pro dopravu MČ Praha 5 Petru Hnykovi, aby zajistil zpětvzetí návrhu na změnu Územního plánu v ulici Na Pomezí. Návrh nového řešení dopravy touto místní komunikací by mělo vzejít z diskuze s místními obyvateli a po vypracování dopravní studie oblasti Košíř od Buďánek až po ulici Na Pomezí.

II.
Žádá
1.

radního pro dopravu MČ Praha 5 Petra Hnyka, aby zajistil právní posouzení možnosti plnění výroku rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1, Spisová značka 20 C 114/97-121, ze dne 14.12.1998, a to bez omezení průjezdu dopravních prostředků v ul. Na Pomezí.   


.

			Usnesení I. bylo schváleno 6/0/2 hlasy		


			Usnesení II. bylo schváleno 7/0/1 hlasy		
Vytisknout