4. zasedání VD ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 11.03.2015  jako řádné
číslo usnesení 4/3/2015
 
Předkladatel: Priečinská Nadežda, Mgr., členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru dopravy ZMČ Praha 5

Jmenování ověřovatele zápisu 4. zasedání Výboru dopravy v roce 2015.

Zápisy VD ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pana Johana Hornofa ověřovatelem zápisu 4. zasedání Výboru dopravy v roce 2015

			Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy