26. zasedání Redakční rady RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 06.04.2017  jako řádné
číslo usnesení 26/2/2017
 
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady

2. Schválení ověřovatele zápisu z 26. zasedání

Zápisy Redakční rady RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Jako ověřovatele Ondřeje Kreidla.


Hlasování: 4/0/0