22. zasedání Redakční rady RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 24.11.2016  jako řádné
číslo usnesení 22/1/2016
 
Předkladatel: Komárková Petra, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Redakční rady RMČ Praha 5

1. Schválení zápisu z 21. zasedání

Zápisy Redakční rady RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Zápis z 21. zasedání RR.


Hlasování: 4/0/0