6. zasedání Redakční rady RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 04.02.2016  jako řádné
číslo usnesení 6/5/2016
 
Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty MČ P5 a předseda Komise redakční rada

5. Různé

Zápisy Redakční rady RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Uzávěrku pro dodání příspěvků do březnové Pětky pro vás stanovenou na 19.2.


Hlasování: 5/0/0


 

II.
Schvaluje
1.

Že se komise příště sejde místo 25.2. až o den později 26.2. (od 10:00).


Hlasování: 5/0/0