Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Redakční rada šipka doprava Zápisy Redakční rady RMČ Praha 5

 
 
 

2. zasedání Redakční rady RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 03.12.2015  jako řádné
číslo usnesení 2/5/2015
 
Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty MČ P5 a předseda Komise redakční rada

5. Vyjádření k výběrovému řízení na výrobu radničního zpravodaje Pětka pro vás

Zápisy Redakční rady RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

Vyjádření k výběrovému řízení na výrobu radničního zpravodaje Pětka pro vás.


Hlasování: 4/0/0

II.
Bere na vědomí
1.

Poptávkové řízení a žádá Oddělení vnějších vztahů, aby při přípravě zadávacích řízení pro výrobu a tisk Pětky pro vás postupovalo s dostatečným předstihem, aby Pětka mohla vyjít vždy v prvním dni měsíce, pro který je určena.


Hlasování: 4/0/0

III.
Žádá
1.

Oddělení vnějších vztahů, aby zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na výrobu Pětky pro vás do doby vysoutěžení nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky na výrobu a tisk byla předložena do Redakční rady. 


Hlasování: 4/0/0

IV.
Schvaluje
1.

Termín k zaslání připomínek k zadávací zakázce je prodloužen do 10.12.2015


Hlasování: 3/0/1

			Marie Wojciková (vedoucí Odboru KST) uvedla, že dle vyjádření právníka Petera Kleina a paní Lenky Tomanové nedochází k dělení zakázky a jedná se o dvě odlišná výrobní odvětví. Redakční radě bude poskytnuto vyjádření z právního oddělení úřadu, že nedochází k dělení zakázky. 		


					
Vytisknout