3. zasedání OAaEUF RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 11.02.2016  jako řádné
číslo usnesení 3/1/2016
 
Předkladatel: Pokorná Martina, Mgr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5, předsedkyně Komise obchodních aktivit a EU fondy RMČ Praha 5

Schválení programu 3. zasedání komise OA a EU fondy RMČ

Zápisy OAaEUF RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

předložený program 3. zasedání komise OA a EU fondy RMČ 

			Hlasování: 5/0/0 (nepř. Jelínek)