3. zasedání OAaEUF RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 11.02.2016  jako řádné
číslo usnesení 3/4/2016
 
Předkladatel: Richter Pavel, Ing., radní MČ P5

Žádost o pronájem části krytu CO v budově Pod Žvahovem 463, Praha 5 - hudební skupina Second Chance, zastoupená Ing. Adamem Gabrielem

Zápisy OAaEUF RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

schválit záměr pronájmu části krytu CO o celkové výměře 45,0 m2, umístěného v 2.PP budovy Pod Žvahovem 463, Praha 5, hudební skupině „Second Chance“, zastoupené Ing ... , za účelem provozování hudební zkušebny, za nájemné ve výši 3.000,- Kč/rok bez DPH a služeb, tj. 250,- Kč/měsíc, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou

Hlasování: 6/0/0

II.
Navrhuje
1.

OMI před předložením materiálu k projednání v RMČ předjednat záměr pronájmu části krytu s TCP a ředitelkou ZŠ a zajistit jejich stanoviskoHlasování: 2/2/1 (usnesení nebylo přijato)