7. zasedání KZVaPP RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 30.03.2016  jako řádné
číslo usnesení 7/7/2016
 
Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, člen zastupitelstva, předseda VOR ZMČ Praha 5

7. Různé

Zápisy KZVaPP RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.


Další Komise pro zahraniční vztahy a památkovou péči městské části Praha 5 bude 13.4.2016

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy