7. zasedání KZVaPP RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 30.03.2016  jako řádné
číslo usnesení 7/6/2016
 
Předkladatel: Ing. Ondřej Velek, člen zastupitelstva, předseda VOR ZMČ Praha 5

6. Informace z oblasti zahraničních vztahů

Zápisy KZVaPP RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

K. Preislerová informovala, že plánovaná návštěva rakouského velvyslance na radnici bude 19. 4. 2016.


Požádala zástupce Klubů o nominace delegátů pro návštěvu 3. obvodu Vídně 28-29.4.


Komise podpořila diskutovat s partnery ve Vídni např. údržbu památek, podporu kultury (např. divadelní činnost) atd.


Radnice začátkem listopadu zapůjčí výstavy karikaturistů „Čtyři z Pětky“ do Újbudy.


V září bude v Portheimce výstava Bořka Šípka. Při této příležitosti je možné uzavřít spolupráci s italským institutem, který se bude na pořádání této akce podílet.


Požádala kluby o návrhy témat pro 2. Mezinárodní žákovskou konferenci (minulé téma byla „žákovská samospráva“).


 


O. Velek informoval o přípravě e-konference Berlín-Praha-Vídeň.


 


Pan Spisar představil brožuru "Výstavní plán 2016" pro galerii Portheimka, kde bude pořádána série výstav k narozeninám Karla IV. Navrhl v rámci oslav Karla IV. pozvat lucemburského velvyslance.

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy