7. zasedání KZaEUF RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.05.2015  jako řádné
číslo usnesení 7/1/2015
 
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Informace o projektech Bc. Jan Vyskočil

Zápisy KZaEUF RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

Komise bere na vědomí informace o projektech od pana Vyskočila. Proběhla diskuze k projektu Skalka a také byl na předsedkyni komise vznesen dotaz k případnému vybudování dětského hřiště Devonská.

			Usnesení bylo schváleno  4/0/0 hlasy