5. zasedání KZaEUF RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 18.03.2015  jako řádné
číslo usnesení 5/2/2015
 
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5, předsedkyně Komise bytové RMČ Praha 5

Schválení programu 5. zasedání Komise zahraniční a EU fondy

Zápisy KZaEUF RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

program 5. zasedání Komise zahraniční a EU fondy

			Usnesení bylo schváleno 4 hlasy