1. zasedání KZaEUF RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 08.01.2015  jako řádné
číslo usnesení 1/3/2015
 
Předkladatel: Uchytilová Erika, Ing., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise zahraniční a EU fondy RMČ Praha 5

Informace o projektech

Zpracoval Ing. Vyskočil.
Zápisy KZaEUF RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s materiálem Průběžná informace o stavu projektů ke dni 6.1. 2015


 

			5/0/0