3. zasedání KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 19.02.2018  jako řádné
číslo usnesení 3/4/2018
 
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Návrhy usnesení Kontrolního výboru ZMČ P5 pro vybrané případy

Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

- dopisy na radní


- podklady z CSOP


- Dotázat se radního JUDr. Lachnita a paní ředitelky CSOP, zda doplní tabulky obsazenosti zařízení na Neklance za roky 2016 a 2017.

			KV v tomto bodě nehlasoval