3. zasedání KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 19.02.2018  jako řádné
číslo usnesení 3/3/2018
 
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 16. 1. 2018 do 31. 1. 2018

Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

kontrolu plnění úkolů RMČ P5 za období od 16. 1. 2018 do 31. 1. 2018.


- Výstavba Grafická - navýšení na 180 bytů se stávajícím počtem parkovacích míst - nevyhovující - projednáno na VÚR (vzato na vědomí)


- vymezit prostor v časopisu Pětka, že problematika počtu bytových jednotek a parkovacích míst není vliv MČ, ale developerů, kterým dal Stavební úřad povolení.


- Zásady zlepšování infrastruktury města - tisk na kontrole u právníků.

II.
Žádá
1.

Odbor dopravy o sdělení, v kolika případech se povolilo méně parkovacích míst než byl počet míst pro bydlení v nových projektech a s jakými dopady na dopravu v klidu

			Usnesení bylo schváleno 6/0/2 hlasy