Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

20. zasedání KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 04.12.2017  jako řádné
číslo usnesení 20/4/2017
 
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola operativních úkolů Kontrolního výboru ZMČ P5

Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

- úkol k VIC Praha 5, o.p.s. započat, paní Milatová dala mandát předsedovi KV, Martina Pokorná již vyžádala podklady na MHMP ? po získání budou rozeslány členům KV


- KV opakovaně žádá tajemníka o zveřejňování kompletních zápisů, hlasování a stenozáznamů, videa a programů ze zasedání Zastupitelstva MČ P5.


- KV opakovaně žádá IT oddělení, aby na portálu ipetka.cz vznikla rubrika ?Očima zastupitele?, na základě Programového prohlášení rady.


Zároveň doporučuje návrhy na zlepšení tohoto portálu od Mgr. Pokorné.


- Místopředseda vybral znalce na posouzení nemovitosti Grafická 46 ? Ing. Petr Ort, Ph. D., Bankovní institut vysoká škola, port@bivs.cz, 732 546 459. Změny na nemovitost Grafická 46 jsou již zapsány v katastru nemovitostí, problém s vpuštěním znalce do objektu. Je třeba zaslat znalci požadavek, a aby na základě tohoto zaslal cenovou nabídku KV.

II.
Žádá
1.

Odbor Kancelář Městské části P5 a tajemníka úřadu o zveřejňování kompletního hlasování ze zasedání ZMČ P5. Tímto KV podporuje návrh hosta KV pana Chramosty.


Usnesení bylo schváleno 7/1/0 hlasy

2.

Předseda KV a pan Chramosta předloží návrh na zasedání ZMČ P5 dne 19. 12. 2017 a to, že Zastupitelstvo MČ Praha 5 schvaluje změnu jednacího řádu Zastupitelstva MČ P5, aby bylo zveřejňováno kompletní hlasování ZMČ P5.


Usnesení bylo schváleno 7/1/0 hlasy

3.

Radu MČ P5, aby zveřejnila termín, do kdy budou splněny úkoly z Programového prohlášení rady na léta 2016 ? 2018 z odstavce Otevřená radnice v bodě I. a II.


Usnesení bylo schváleno 8/1/0 hlasy

4.

Kancelář Městské části P5 o vyčlenění částky 100. tisíc Kč na znalecké a právní služby pro KV v rozpočtu na rok 2018.


Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

5.

předkladatele k veřejné zakázce ?Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro motolskou skládku? o položkový rozpočet a vyúčtování této veřejné zakázky.


Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

			KV hlasoval o každém bodě zvlášť		


					
Vytisknout