Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

12. zasedání KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 12.07.2017  jako řádné
číslo usnesení 12/2/2017
 
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Návrh Zprávy o činnosti Kontrolního výboru ZMČ P5 za I. pololetí 2017

Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

návrh Zprávy o činnosti Kontrolního výboru ZMČ P5 za I. pololetí 2017.


- Registr smluv-pokud není zveřejněna celá smlouva, je neplatná (položkový rozpočet-povinná příloha)


- požadavky a úkoly KV zasílat na e-mail příslušnému radnímu a vedoucímu odboru


- Skládka Motol-nebyly předloženy podrobné dostačující podklady (podrobný položkový rozpočet)


- VIC - pozvat na další zasedání KV dne 15. 8. 2017 paní ředitelku


- Bertramka - uzavření areálu, nedostatečné informování občanů a turistů (informační cedule)

II.
Žádá
1.

právní oddělení MČ Praha 5, aby provedlo kontrolu zveřejňování všech smluv včetně všech příloh, zveřejňovaných v registru smluv, uzavřených MČ Praha 5, s případnými právními důsledky pro platnost či neplatnost těchto smluv.

			Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy		


					
Vytisknout