Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

11. zasedání KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 26.06.2017  jako řádné
číslo usnesení 11/2/2017
 
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru

Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 1. 6. do 15. 6. 2017

Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

kontrolu plnění úkolů RMČ P5 za období od 1. 6. do 15. 6. 2017.


- Do tohoto období  patří 51 úkolů. Z toho 48 úkolů je splněno a 3 úkoly odloženy.


- podnět od pana Ing. Vejmelky, že na webu MČ P5 v Rozklikávacím rozpočtu není uveden podrobný popis konkrétních ivestičních akcíUsnesení bylo schváleno 7/0/1 hlasy

II.
Žádá
1.

Radu MČ Praha 5 o soupis investičních akcí na rok 2017 s tím, že ke každé investiční akci bude přiřazen odpovědný radní s termínem plnění konkrétní investiční akce.Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

2.

Radu MČ Praha 5, aby příslušný odpovědný radní za investice zveřejnil údaje o jednotlivých ivestičních akcích v Rozklikávacím rozpočtu na webu MČ Praha 5.Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

			KV hlasoval o každém bodu zvlášť.		


					
Vytisknout