11. zasedání KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 02.11.2015  jako řádné
číslo usnesení 11/7/2015
 
Předkladatel: Trojánek Jan, člen zastupitelstva

Kontrola veřejné zakázky na výběr zhotovitele časopisu Pětka pro vás

Usnesení budou doplněna na základě diskuse kontrolního výboru.
Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

výsledky kontroly veřejné zakázky na výběr zhotovitele časopisu Pětka pro vás

II.
Doporučuje RMČ
1.

projednat zprávu o kontrole veřejné zakázky na výběr zhotovitele časopisu Pětka pro vás a vyvodit z ní důsledky, především při budoucí veřejné zakázce na výběr zhotovitele Pětky pro vás

					


			Hlasování:  6 / 0 / 0