Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Kontrolní výbor šipka doprava Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

11. zasedání KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 02.11.2015  jako řádné
číslo usnesení 11/5/2015
 
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Řešení finančních vztahů mezi TCP a MČ Praha 5

Host: Ing. Antonín Schneider, manager TCP
Nedořešené finanční záležitosti mezi MČ P5 a TCP:
1. MČ P5 neuhradila TCP náklady, vynaložené na rekonstrukci kuchyně v roce 2005; Obvodní soud určil, že došlo k neoprávněnému obohacení MČ P5 a doporučil mimosoudní vyrovnání
2. MČ P5 nauhradila TCP náklady, vynaložené na opravu havarijního stavu toalet v roce 2014; znalecký posudek Ing. Roubíčka (na základě požadavku MČ P5) stanovil cenu oprav na 1,788 mil. Kč, dodavatelem stavebních prací bylo TCP fakturováno 2,170 mil. Kč
Zápisy KV ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

projednat vyúčtování nákladů dvou etap rekonstrukce kuchyně z roku 2005 v kontextu doporučení soudu o mimosoudním vyrovnání

2.

zajistit revizní posudek na rozdíl mezi cenou stanovenou posudkem znalce Ing. Roubíčka a fakturami předloženými TCP

					


			Hlasování: v bodě I. 1.      7 / 0 / 0
          v bodě I. 2.      6 / 0 / 1		
Vytisknout