16. zasedání KSZ RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 28.11.2016  jako řádné
číslo usnesení 16/4/2016
 
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Různé.

Zápisy KSZ RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Projednal
1.

plán řádných zasedání komise pro kalendářní rok 2017.

II.
Bere na vědomí
1.

zprávu o výsledku sociálního šetření, které provedl Odbor sociální problematiky a zádá Odbor bytů a privatizace aby nezastižené žadatele vyzval, aby vstoupili v kontakt se sociálním odborem.

			Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy