Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sociální a zdravotní šipka doprava Zápisy KSZ RMČ Praha 5

 
 
 

13. zasedání KSZ RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 10.10.2016  jako řádné
číslo usnesení 13/5/2016
 
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Výběr budoucích nájemců bytů pronajatých ze sociálních důvodů/seniorům

Zápisy KSZ RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Stanovuje
1.

u  neveřejných příloh "Žadatelé o byt ze sociálních důvodů" a "Žadatelé o byt - senioři" : V intranetu bude zanesen Odborem bytů a privatizace seznam neveřejných příloh. Tajemník komise rozešle členům u neveřejných, pouze seznam těchto příloh (na jejich elektronické adresy zřízené ÚMČ Praha 5) spolu s pozvánkou na příslušné zasedání. Materiály budou k nahlédnutí u příslušných pracovníků Odboru bytů a privatizace. Tajemník komise tyto vytiskne a rozdá na zasedání komise. Na závěr budou tajemníkem příslušná paré vybrána a následně skartována.


                                    Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy


 

II.
Schvaluje/neschvaluje
1.

nabídku bytu č. 26/3, Bozděchova 637/9, Praha 5 - Smíchov, 1+1, 40,9 m2, 1. NP (přízemí), následujícím žadatelům o pronájem bytu:


1. ...        Usnesení bylo schváleno 6/0/3 hlasy


2. ...            Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy


3. ...           Usnesení bylo neschváleno 4/2/3 hlasy

2.

nabídku bytu č. 4, Nádražní 42/82, Praha 5 - Smíchov, 1+1, 49,2 m2, 2. NP (1. patro) s výtahem, následujícím žadatelům o pronájem bytu:


1. ...


                                   Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy


2. ...


                                   Usnesení bylo neschváleno 2/4/3 hlasy


3.

nabídku bytu č. 17/18, Vrchlického 493/41, Praha 5 - Košíře, 1+1 52,2 m2, 5. NP (4. patro), následujícím žadatelům o pronájem bytu:


1. ...            Usnesení bylo schváleno 8/1/0 hlasy


2. ...            Usnesení bylo neschváleno 2/3/4 hlasy


4.

nabídku bytu č. 3/19, Plzeňská 2076/174, Praha 5 - Smíchov, 1+kk,  23,0 m2, 3. NP (2. patro), následujícím žadatelům o pronájem bytu:


1. ...                 Usnesení bylo schváleno 7/2/0 hlasy


2. ...


                                  Usnesení bylo neschváleno 0/3/6 hlasy


3. ...           Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy 


 

5.

nabídku bytu č. 2/21, Plzeňská 442/209, Praha 5 - Košíře, 1+kk, 29,2 m2, 3. NP (2. patro), následujícím žadatelům o pronájem bytu:


1. ...             Usnesení bylo schváleno 7/1/0 hlasy


6.

na návrh předsedy hlasovat o náhradnících pro nabídku bytů společně na závěr 5.bodu programu.


                                   Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy


7.

nabídku bytu č. 23/11, Plzeňská 442/211, Praha 5 - Košíře, 1+kk, 31,8 m2, 2. NP (1. patro), následujícím žadatelům o pronájem bytu:


1. ...        Usnesení bylo schváleno 7/1/0 hlasy


8.

nabídku bytu č. 32/34, Plzeňská 445/213, Praha 5 - Košíře, 1+kk, 36,5 m2, 3. NP (2. patro), následujícím žadatelům o pronájem bytu:


1. ...        Usnesení bylo schváleno 6/1/2 hlasy


9.

nabídku bytu č. 8/17, Plzeňská 445/215, Praha 5 - Košíře, 1+kk, 37,4 m2, 2. NP (1. patro), následujícím žadatelům o pronájem bytu:


1. ...      Usnesení bylo schváleno 8/1/0 hlasy


10.

náhradníky pro nabídku bytů v tomto pořadí


1. ...


2. ...


3. ...


4. ...


                                   Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

III.
Žádá
1.

"Odbor bytů a privatizace", u komisí schválených nájemníků o souhrnou zprávu ve věci úhrady nájemného za období které uplyne od uzavření nájemních smluv do 30.9.2017.


                                   Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

2.

"Odbor sociální problematiky" o provedení sociálního setření u žadatelů o byt 1.  ... , 2. ... , 3. ...  .
                                    Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

IV.
Pověřuje
1.

tajemníka komise prověřit možnosti dálkového přístupu pro členy komise do Sdílené složky a v ní obsaženému dokumentu "Sociální bydlení". 


                                     Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

V.
Odkládá
1.

6. bod programu: Seznámení se zprávami o dosavadním průběhu programu "Tréninkového bydlení" a 7. bod programu: Různé.


na příští 14. zasedání Komise které se svolává na 24.10.2016. 


                                     Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

			Usnesení bylo schváleno ... hlasy		


					
Vytisknout