13. zasedání KSZ RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 10.10.2016  jako řádné
číslo usnesení 13/1/2016
 
Předkladatel: Marinov Zlatko, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru ZMČ Praha 5, předseda Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 5

Schválení programu 13. zasedání Komise sociální a zdravotní.

Zápisy KSZ RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

 program 13. zasedání Komise sociální a zdravotní.

			Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy