8. zasedání KSZ RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 09.05.2016  jako řádné
číslo usnesení 8/0/2016
 
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr.

Projekt na podporu kladných mezigeneračních vztahů

Zápisy KSZ RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Stahuje materiál z jednání
1.

 Projekt na podporu kladných mezigeneračních vztahů.

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy