Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise sociální a zdravotní šipka doprava Zápisy KSZ RMČ Praha 5

 
 
 

4. zasedání KSZ RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 22.02.2016  jako řádné
číslo usnesení 4/4/2016
 
Předkladatel: Suchel Jakub, Mgr., člen zastupitelstva a předseda Komise sociální a zdravotní RMĆ Praha 5

Žádost o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající

Předkládám k projednání žádost o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající
Zápisy KSZ RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

RMČ schválit žádost manželů ... , bytem na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, o pronájem jiného obecního bytu výměnou za byt stávající


II.
Pověřuje
1.

 OMI vytipováním vhodného většího bytu pro manžele ... s tím, že v případě přijetí nabídky bytu, bude RMČ předložen ke schválení návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu stávajícího bytu a návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu jiného bytu.


			Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy		


					
Vytisknout