12. zasedání KS RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 01.10.2015  jako řádné
číslo usnesení 12/2/2015
 
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Schválení zápisu 11. zasedání Komise stavební

Zápisy KS RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zápis 11. zasedání Komise stavební.

			Hlasování 4/0/0