12. zasedání KS RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 01.10.2015  jako řádné
číslo usnesení 12/8/2015
 
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Různé, diskuze

Zápisy KS RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci od pana  Michala PETRÁKA o kontrolním dnu v objektu vily Portheimka, který se konal dne 10.09.2015 od 13:00 hod.