3. zasedání KS RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 12.02.2015  jako mimořádné
číslo usnesení 3//2015
 
Předkladatel: Matoušek Josef, člen zastupitelstva a předseda Komise stavební RMČ Praha 5

Administrativní budova Košířská brána - prezentace

Zápisy KS RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

prezentaci spol. RS development k projektu nazvanému "Administrativní budova Košířská brána"

II.
Doporučuje RMČ
1.

sohlasit  ...

			Hlasování 4/0/1