9. zasedání KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 03.10.2017  jako řádné
číslo usnesení 9/3/2017
 
Předkladatel: Ulrichová - Hakenová Marie, PhDr., členka zastupitelstva, předsedkyně Komise ombudsmana

Aktuality o klientech

Zápisy KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

paní ... - případ je v řešení Odboru sociální problematiky a prevence kriminality ÚMČ Praha 5.

			Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy