Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise ombudsmanky šipka doprava Zápisy KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

12. zasedání KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 14.07.2015  jako řádné
číslo usnesení 12/5/2015
 
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

Aktuality o klientech

Zápisy KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

Projekt "Zeměloďka" z pneumatik v zahrádkářské kolonii č. 58 Mrázovka - i přes urgenci předsedkyně Komise ombudsmanky jsme stále nedostali odpověď od MHMP.


Komise proto pověřila předsedkyni k napsání oficiálního dopisu na MHMP.


 

2.

Předsedkyně obdržela další 2 dopisy (z 24.6.2015 a 13.7.2015) od manželů R. a M. G. s žádostí o přidělení sociálního bytu. Jejich záležitost byla předána k řešení na Sociální výbor.


Dle sdělení člena Sociálního výboru Bc. M. Damaška budou nastavena nová kritéria přidělování sociálních bytů a znovu budou přešetřeny dlouholeté žádosti žadatelů.


Ve svých dopisech uvádějí manželé G. fiktivní adresu, proto se nám odpověď na jejich první dopis vrátila zpět. Na další dva dopisy z tohoto důvodu nebudeme opovídat a jejich situací se bude opět zabývat Sociální výbor.

3.

Přemístění kontejnerů a přechod u ZŠ V Remízku


Dle stanoviska TSK se kontejnery nebudou přemísťovat.


K přechodům u škol se vyjádřil Bc. M. Damašek, který sdělil, že na Bezpečnostním výboru proběhla diskuse k této tématice a 2.9.2015 se otázka přechodů projedná také na Školském výboru.


Ve spolupráci obou výborů se připravuje projekt Bezpečné přechody. Chystá se vyškolení důchodců (s čistým trestním rejstříkem), kteří by přechody zabezpečovali i u jiných škol. Rodiče budou informováni, aby se v této záležitosti obraceli na Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 5 a ne na ředitele škol.


Školský výbor ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a prevence kriminality předloží na Bezpečnostní výbor návrh na zřízení hlídek u sportovišť. Hlídka, která bude dohlížet na bezpečnost u sportoviště ZŠ Chaplinovo nám., bude požádána, aby svoji činnost rozšířila až k ZŠ V Remízku.


 

			Usnesení scháleno 3/0/0		


					
Vytisknout