Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise ombudsmanky šipka doprava Zápisy KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

11. zasedání KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 16.06.2015  jako řádné
číslo usnesení 11/4/2015
 
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

TCP Praha o.p.s. - stížnost na jednání a špatnou komunikaci s vedením ÚMČ Praha 5

Komise se po obdržení podkladů ke stížnosti na jednání a špatnou komunikaci s vedením ÚMČ Praha 5 rozhodla pozvat na dnešní jednání zástupce TCP Praha Ing. A. Schneidera. Komise zástupce TCP pouze vyslechne a následně se dohodne o dalším postupu.
Zápisy KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

vyjádření zástupce TCP Praha Ing. Antonína Schneidera k jednání a špatné komunikaci s vedením ÚMČ Praha 5


 


P. zastupitel Bc. M. Damašek se vyjádřil k námitce Ing. A. Schneidera, že Kontrolní výbor se nezabýval jeho podněty. Sdělil, že KV se jeho námitkami zabýval několikrát, ale dosud nepřijal žádné usnesení. Záležitosti kolem TCP jsou složité a KV se touto kauzou bude zabývat i nadále, ale postupnými kroky.


 


Dále se k vyjádření Ing. A. Schneidera vyslovil i Mgr. V. Šolle. Ztotožnil se s názorem Bc. Damaška, že kauz a problémů kolem TCP Praha je více a KV může řešit jednotlivé problémy a ne celou kauzu. Odmítl, že by ÚMČ nekomunikoval s vedením TCP a řekl, že pozornost MČ je věnována tomu, aby se spory vyřešili. Prvním krokem je zahájení rekonstrukce objektu školy a zřízení 1. třídy. To je první etapa a další budou následovat. Příští rok dojde k výměně oken a zateplení budovy. Dále sdělil, že v areálu školy se nacházejí 3 subjekty - TCP, ZŠ a firma Dantik. Od 1.8.2015 končí správcovská firma Centra, která nekonala a nová správcovská firma musí tyto 3 subjekty zastřešit. ÚMČ postupuje pomalu, ale řeší postupně jednotlivé problémy.


 


Závěr:


Komise ukládá předsedkyni, aby na nejbližším ZMČ vyzvala předsedu Kontrolního výboru k opětovnému projednání kauzy TCP Praha.


 

			Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy		


					
Vytisknout