11. zasedání KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 16.06.2015  jako řádné
číslo usnesení 11/2/2015
 
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

Schválení programu 11. zasedání komise ombudsmanky

Zápisy KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

program 11. zasedání komise ombudsmanky

			Usnesení bylo schváleno 4/0/0 hlasy