Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise ombudsmanky šipka doprava Zápisy KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

9. zasedání KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 19.05.2015  jako řádné
číslo usnesení 9/5/2015
 
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

5) Aktuality o klientech

Zápisy KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Prodiskutovala téma
1.

PhDr. Marie Sternová Ph.D. podala informaci k věci paní vychovatelky, která ji oslovila s žádostí o pomoc při řešení situace, kdy musí ukončit pracovní poměr v zaměstnání z důvodu nedostatečné kvalifikace.


(viz zápis č. 7. ze dne 21. 04. 2015)  


 


Paní ředitelka mateřské školky rozvázala s paní D. L. pracovní poměr. Paní nelze v této situaci pomoci, ovšem panem Martínkem, který se zúčastnil jako host tohoto zasedání, byla vznesena informace, že v lesní školce, která sídlí v Radotíně, shání pracovní sílu na dobu určitou 1 roku a vysokoškolské vzdělání zde není podmínkou. Proto paní ombudsmanka osloví paní D. L., aby jí sdělila tyto informace.

II.
Bere na vědomí
1.

Ve věci projektu „Zeměloďka“, kde byly uskutečněny určité kroky, žádná zpětná vazba zatím není.


(viz zápis č. 8 ze dne 05. 05. 2015)

III.
Prodiskutovala téma
1.

Paní ombudsmanku oslovili manželé M., že mají problém s jejich sousedem, který bydlí v domku, kde oba jejich byty odděluje pouze nosná zeď. Z bytu souseda se ozývá veliký hluk, který je zřejmě zapříčiněn používáním obrábějícího stroje a rány nebo šoupání velikých předmětů po podlaze.


 


Manželé kontaktovali Odbor živnostenský, aby jim poskytl informaci, zda jejich soused má povoleno živnost provozovat. Zaměstnankyně odboru jim písemně sdělila, že takové informace manželům podat nemůže. Dále je informovala, že tuto skutečnost mohou dohledat veřejně na internetu.


PhDr. Marie Sternová Ph.D. konstatovala, že by se manželé měli obrátit na hygienickou stanici. Z důvodu placení služeb, jako je měření hluku apod, tuto možnost odmítli. Paní ombudsmanka manželům přislíbila, že pokud jejich soused opětovně začne hlučit, zajede se na místo podívat, aby prověřila vážnost situace. Toto jednání, ale není v kompetenci ombudsmanky.

IV.
Souhlasí
1.

Bod č. I, II, III.                                                       4-0-0

					


					
Vytisknout