4. zasedání KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5

konané dne 24.02.2015  jako řádné
číslo usnesení 4/6/2015
 
Předkladatel: Sternová Marie, PhDr., Ph.D., členka zastupitelstva a předsedkyně Komise ombudsmana RMČ Praha 5

6. Aktuality o klientech

Předsedkyně informovala komisi o dopise, který obdržela od advokáta jedné občanky. Nad tímto dopisem proběhla rozprava, ze které vyplynulo:
Komise pověřuje předsedkyni bytové komise ing. E.Uchytilovou, aby materiál projednala v bytové komisi a dále též pověřuje předsedkyni PhDr. M.Sternovou, aby z pozice své funkce projednala s odborem bytů a privatizace a následně informovala členy komise ombusmanky.
Dále předsedkyně informovala o schůzce s dalšími klienty (manželé XY
a lékařka XY). Je nutná další schůzka s lékařkou a vyzjistit další, bližší informace a poté informovat členy komise.
Předsedkyně ještě informovala o schůzce s klienty-manželé *******, kteří se ocitli v tíživé bytové situaci.
Komise se usnesla, že touto záležitostí by se měl zabývat sociální výbor (veškeré informace a podklady již byla předsedkyni Bc.T.Konrádové předány) a doporučila k projednání na hygienu a u dětského lékaře.
Zápisy KO RMČ Praha 5 za období 2014-2018 městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informace v bodě 6.