3. zasedání KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 07.02.2018  jako řádné
číslo usnesení 3/5/2018
 
Předkladatel: Bednář Michal, MUDr., člen zastupitelstva, předseda Komise kulturní a obnovy památek

Program 3. zasedání KKaOP

Zápisy KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Program 3. zasedání KKaOP

			Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy