2. zasedání KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5

konané dne 19.01.2017  jako řádné
číslo usnesení 2/8/2017
 
Předkladatel: MUDr. M. Bednář zatupitel, předseda Komise pro kulturu a památky

Diskuze, různé

Zápisy KKaOP RMČ Praha 5 městské části Praha 5
I.
Navrhuje
1.

pozvat na další zasedání KkaOP zástupúce z odboru památek MHMP.

			Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy